Asztrológia,  Gondolat

A születés pontosítása

Mi a pontosítás? Miért pontosítunk egy születési képletet? Mikor is van, vagy mihez köthető ez a lepontosított pillanat? Mi ennek a pontosításnak az elmélete? És miért nem lehet vele mégsem meghatározni egy születést, ha nincs egy kiinduló óra-perc adat?

Az asztrológiai elemzéshez felrajzolt képlet a szülött személyiségének (Egó, „én vagyok”, berögzült minták … ) összefoglalása, amelyet analógiák segítségével tudunk tárgyalni. Nem a teljességünket mutatja, hanem azt a „reakció automatizmust”, ami bár módosítható, formálható, mégis túlnyomó többségében meghatározza viselkedésünket, gondolkodásunkat, cselekedeteinket, megjelenésünket a világban, ezzel tehát a sorsunkat. Az Egót sokan le akarják győzni. Én nem vallom ezt a szemléletet. Szerintem a személyiséget nem legyőzni kell, hanem felül emelkedve rajta, meghaladni azt. Használni kell az élethez, mert csak így lehet az életet harmonikusan élve beteljesíteni. Azonban ha nem foglalkozom vele, képes a csapongó érzelmek irányította, öntudatlan kábulatban tartani és így végigdobálni az életen .

Ezen Egó születésének a pillanata azonban nem köthető semmilyen biológiai folyamathoz. Legalább is, én még nem találkoztam ilyen megfigyelésről szóló tanulmánnyal. Nem az újszülött kibújása, nem az első levegő vétel, nem a felsírás, nem a köldökzsinór elvágása. Ez minden szülöttnél egyedi időpont.

Mivel a kezdő pillanat információt tartalmaz az érintett egészről, ennek visszafelé is igaznak kell lennie. Több meghatározott esemény, rámutat egy adott pillanatra. Természetesen egy adott esemény csokor, számtalan folyamathoz tartozhat, ezért számtalan kezdő pillanatra irányulhat egyszerre. Mivel biztos, hogy nem csak egy pillanatra irányul, így egy élet pár eseményével nem lehet meghatározni, az élet szakasz kezdetét. Ezért van szükség hozzávetőlegesen a születés időpontjára, és annak környezetében, tapasztalatok szerint +/- 20-30 perccel, már eredményesen jelölhető ki egy olyan időpillanat, ami meghatározó információkat tartalmaz a szülött teljes életciklusára.

A pontosított időpillanat meghatározásában figyelembe kell még venni a un. Mundán házas azonosságokat, valamint a szülött megélt élethelyzeteinek tükröződnie kell a horoszkóp állásaiban. Ezek, bár már nem matematikai megközelítéseket igényelnek, mégis nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a kiszámított időpontok közötti választásban.

Az így kiválasztott időpillanatra és megadott helyre, egy meghatározott erő testesült meg az anyagban. Ezt a ható erőt lehet racionalizálni, megrajzolni, bemutatni, egy asztrológiai képletben.