Gondolat

Indítvány

Feladó: Ébredés Szelleme
Tárgy: Evolúció Elmélet rangfosztása
Címzett: Kollektív Tudatalatti Birodalmi Tanács

Tisztelt KTBT!

Alulírott, Ébredés Szelleme (született: Bodhicitta) indítvánnyal kívánok élni, az Evolúciós Elmélet Szellemének (született: 1859, apja: Charles Darvin), a Kollektív Tudatalatti Birodalomban, az egyedfejlődés tudományos alapjait túlsúlyban meghatározó szemlélet megszüntetésére. Továbbá és ezzel összefüggésben szintén indítványozom a Gondoskodás Szellemét, a fentiek által megüresedett szemléleti irányultságba behelyezni.

Indoklás: Mint az igen Tisztelt KTBT minden nagyrabecsült tagja előtt ismert, munkám az Egyéni Tudat egység felé haladásának átalakítása az elszenvedett megélésből a tudatos választásba. Feladatom kiemelkedő fontosságát alátámasztja, hogy ezen megbízás közvetlenül a Végső Rend Őrzőitől érkezett, pont mint a T. MTBT feladata, mely a teljes Kollektív Tudatalatti Birodalom irányítására szól.

Az Egyéni Tudatok irányultságának megfelelő beállítására már nem megfelelő a tudás és tudásvágy energiái által teremtetett Evolúciós Elmélet Szelleme és az általa keltett gondolat, miszerint a fejlődés nem más, mint természetes kiválasztódás, aminek a létért való küzdelem, ez által a gyengébbek legyőzése lehet csupán az alapja. Fontosnak látom, az eddig mindenek elé és felé helyezett „győzi akarás”-nak, illetve „állandó küzdelem” sugallatának, a Kollektív Tudatalatti Birodalomban történő, jelentős mértékű csökkentését.

Igen fontos továbbá, hogy a Gondoskodás Szellemének sugallmai, az így megtisztult irányultságok helyén megerősödhessenek és ezáltal erőre kaphassanak az Egyéni Tudatokban is. Talán nem kell megemlítenem a Tisztelt Tanács előtt, hogy ez az irányultság, még mindig erősen az Egyéni szinten teljesedik, de mindenképp olyan változást eredményez, melyre végre eljött az idő. Az, hogy a születés utáni gondoskodás nélkülözhetetlen az élet folytonosságához, viszont a domináns kiválasztódása és tulajdonságainak továbbörökítése nem a faj nemesedését segíti, mint inkább a küzdelem és erőszak folytonosságát biztosítja, alapvető változásokat fog hozni. Ez fog utat nyitni a legfelső domináns értékétől az egyedek adottságainak felemeléséhez, ami viszont már az egységtudathoz, így a Végső Rendhez vezető út következő állomása.