BARTÓK-ASZTROLÓGIA - A VÁLTOZÁS KORA
Asztrológia,  Gondolat

A változás korának kezdete (2.rész) 2020.december: Jupiter-Szaturnusz együttállás a Vízöntő 0°-án

Kezdésnek visszakanyarodnék ehhez az együttálláshoz. Lehet nem a Vízöntő kor kezdet volt ez, csak a változások már letagadhatatlan besűrűsödésének kezdet. Hát, kezdjük mondjuk innen. 

A Jupiter és Szaturnusz bolygók, a 10 asztrológiai planétából a sors jelölölő szerepet kapták és a legtávolabbi bolygók, melyeket még szabad szemmel látni lehet. Az fizikailag érzékelhető világunk határai ők. A Szaturnusz a világunk határának őre. Az Uránusz, Neptunusz, Plútó a transzcendens jelölők, az átalakulásokat “intézik”; a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars a jellemet, személyiséget mutatják. Nyilván ettől jóval összetettebb a dolog, de most ennyi talán elég ahhoz, hogy érzékeltessem mennyire különösen figyelemreméltó ennek a két bolygónak a tánca az égen. Az, hogy egymással táncolnak, már figyelemreméltó eseménynek számít. Még izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy találkozásukkor másik őselembe lépnek, ezzel új korszakot nyitnak.

Bár a Jupiter és a Szaturnusz bolygók durván 20 évente találkoznak (ami nem tűnik nagy dolognak), de 200 évet kellett rá várni, hogy ezek a találkozgatások elhagyják a föld elem jegyeit, jelen esetben a Bakot és a levegő elembe lépjenek. És pont a Vízöntő jegybe. Ez most még talán nem okoz feltűnést, de a Vízöntő innentől kezdve nagyon sűrűn kezd el szerepelni ebben a történetben. 

Egy pár gondolat az elemekről: A föld és a levegő elem un. kiegészítő ellentétpárt alkotnak. mint mondjuk a nappal-éjszaka, nő-férfi, karrier-család vagy a másik két elem, a tűz és víz. 

Nagyon jó visszajelzési lehetőséget adnak ezek az ellentétpárok bárkinek, az önismereti útjáról. Aki a megoldhatatlan különbséget érzékeli, ő még nem képes felülemelkedni az önös nézetein, tudata kaotikus, látásmódja beszűkült. Aki érzékeli és érti a tökéletes kiegészítés egységét, ő már jó úton jár.

A FÖLD ELEM: negatív, befogadó, hideg, passzív, reagáló, döntő. Ő a fekete Yin.

A LEVEGŐ ELEM: a pozitív, meleg, kiáradó, kezdeményező, aktív. Ő a fehér Yang.

Egymásból alakulnak ki és minden helyzetben tökéletesen kiegészítik egymást. Egységet alkotnak. Egyik sem létezhet a másik nélkül, nem választhatók szét és csak együtt, egymáshoz viszonyítva értelmezhetők. Nem statikusak, állandó változásban állnak, de mindig a rendezettségre, egymás kiegyenlítésére, egyensúlyra törekednek.

A JUPITER a Nagy Szerencse bolygójának is nevezik és a legtöbb asztrológiai írás egyetért abban, hogy jó dolgokat hoz. Azonban hiba lenne egy égi jelölölőt “jó”-nak kikiáltani. Egyrészről, ez magával hozná, hogy akkor sétál az égen a “rossz” is és ezzel az asztrológia tudománya nem állna másból, mint a jó és rossz dolgok eljövetelének várásából. Ez pedig az asztrológia teljes elértéktelenedését jelentené. Mintha egy motoros láncfűrésszel csapkodva szeretnénk fát kivágni. 

Akkor mi is ez a Nagy Szerencse? Valóban jó dolgokat hoz, de nem a társadalmi divat-vágyhoz, hanem az un. Sors-feladathoz. Ahhoz a feladathoz, amiért megszülettünk. Segít azonosulni egy számunkra szükséges helyzettel. Amivel pedig azonosulni tudunk, azt magunkénak fogjuk érezni, tehát ha nehéz, mert akaratunkkal nem egyezik, akkor jobban el tudjuk fogadni, ha akaratunkkal megegyező, akkor “örvendünk vala”. A Jupiter által jelölt terület az, ahol boldogságot találhatunk az életünkben. Tehát nagyon tömören, a Jupiter, egyik nagy analógiája az AZONOSULÁS. A másik pedig a HIT. A modern ember tévedését itt gyorsan el szeretném oszlatni: A hit nem azt jelenti, hogy “az lesz, amit akarok”. Ez az önhittség., A hit, hogy “ami velem történik, az számomra a legjobb”. Talán ismerősebb így megfogalmazva: “Legyen meg a Te akaratod”. Hétköznapi példával, hogy még “megrázóbb” legyen: nem az a hit, hogy “hiszek abban, hogy meggyógyulok”, hanem az, hogy “ha kell, meggyógyulok”. 

Jupiteri analógiák még az ERKÖLCS és MORÁL. “Amit teszek, azért tudom megtenni, mert azt tartom jónak.” Ahogy távolodunk a szellemitől és ájulunk bele az anyagba, hozza a jog, a törvény.

A Jupiter “felelős” minden kiterjedésért. Analógiái még a bölcsesség, szintézis, remény, belátás, elfogadás …

A SZATURNUSZ a Nagy Szerencsétlenség bolygója. A Jupiterhez hasonlóan, őt sem túl bölcs dolog rossznak kikiáltani. Azért kapott mégis ilyen “lehúzó értékelést”, mert ő a FELADAT jelölő. Azért prüszkölünk tőle, mert valami attól válik feladattá, hogy nehéz megoldani, tehát nehézséget okoz. Aki elhiszi, hogy kitérhet a nehézségek elől, annak bizony szembe fog menni az akaratával, tehát rosszként fogja megélni. Aki elfogadja a feladatot és bátran elébe áll, az megerősödve fog kijönni belőle. Olyan, mint egy bölcs tanító. Szigorú, hajthatatlan, következetes, de csak a diák fejlődése hajtja. A Szaturnusz mindig a valódi CÉL felé visz. Aki letér, azt visszatereli. Minél erősebb az egyén eltérő akarata, annál nagyobb helyreigazító erővel fog találkozni. 

Amikor például betegség jelzi a rossz irányt, de az erős akaratú tévelygő nem üzenetet, hanem legyőzendő akadályt lát, ami gátolja, hogy arra menjen tovább amerre eddig, akkor megjelennek először az enyhe fájdalomcsillapítók, majd az erősebbek, aztán a gyógyszerfüggőség, esetleg a műtét. De a jelzések gyógyszeres elnyomásával, vagy a problémás szerv eltávolításával, nem lett megoldva a Szaturnusz leckéje, a jelzés (a betegség) nem megszűnik, hanem áttevődik más szervre. A tanító végzi a feladatát, a lecke pedig lecke marad. Ide tartozik a kötelesség, kötelezettség, felelősség, A szorgalom, a kitartás. 

Mivel egy feladat elvégzéséhez időre van szükség, így a Szaturnusz az IDŐ URA. A korosodásé, az öregségé. 

A szárazság, a kiszáradás, a vízhiány, az érzelmek hiánya. Zárkózottság, szögletesség, szűkítés, merevség, határoltság, KORLÁTOK.

A Szaturnusz feladatának lehet tekinteni, hogy az anyagi célokból, a magasabb rendű, belső, szellemi célok felé irányítson.

Várhatóan unokáink, a 2020-as évet, a “nagy változások kezdetének” fogják nevezni. Ebben az évben több olyan asztrológiai esemény is volt, amelyek önmagában is elég feladatra mutatott volna rá. 

  • Jupiter-Szaturnusz együttállás egybeesett a évi Napfordulóval 
  • Ebben az évben volt az elmúlt évtized legintenzívebb napfogyatkozása. 
  • A Jupiter és a Szaturnusz is belépett külön, külön a Vízöntőbe, amelyek önmagukban is nagy dolgok. A Szaturnusz csak kb 2,5 évente, a Jupiter pedig kb. évente vált egy jegyet. Most pedig “véletlenül” egyszerre értek (és pont) a Vízöntőbe 

A Jupiter és Szaturnusz bolygók a Bak jegyéből érkeztek. A Bak a struktúra, a szabályok, a fentről lefelé irányuló irányítás, analógiáit hordozza. Hangsúlya a földi (anyagi) valóságon van. Innen nézi a világot, innen éli meg tapasztalásait. A anyag a valósága. Erőforrásait is a földből meríti, ezért azok keretek közé szorítottak, behatároltak, nehezen hozzáférhetők és végesek. A szénből és olajból nyert energiákat mozgási energiává, munkává alakítja. Fémeket munkál meg, kemény ötvözeteket hoz létre. Az anyag szerkezetét kutatja. A tudományának alapja az anyag viselkedése, formálása, az élővilág hierarchiája.  

Egyéb, a Bakra jellemző fogalmak: akaraterő; kitartó; szívós; megfontolt; anyagias; fegyelmezett; céltudatos; előrelátó; szigorú; megbízható; komoly; szorgalmas; logikus; takarékos. 

A Bak energia szempontjából döntő fontosságú a cél. A szellemi világból az anyagba zuhanó Bakság stációi: A szellemi szintű Bak energia mások céljainak megvalósításáért létezik. A korszak leckéje is ez lenne. Ahogy egyre jobban beleájul az anyagba, úgy válik egyre fontosabbá az önös cél. Ha tovább süllyed, akkor saját céljait is feledi és látszat célokat alkot, majd küzd értük. A Bak energia legmélyebb pontja a céltalanság.

Egy tudatlan Bak (egyén, nép) nagyon jól irányítható, ha olyan célt adunk neki, ami neki fontosnak tűnik. 

A Vízöntő uralkodó bolygója az Uránusz. Felfedezése előtt a Szaturnusz bolygó volt uralmi pozícióban itt. Ez azért fontos, mert mutatja, hogy a Szaturnusz a Vízöntőben teljes erejével képes megnyilvánulni. Itt “otthon” van. 

A vízöntő az emberekről, a közösségről, a forradalmi változásokról, a tradíciók, a központi vezetés elutasításáról szól. Jelmondata lehetne: “szabadság, egyenlőség, testvériség”. 

Ami biztos ismerősen cseng, történelmi tanulmányainkból (1789) a Nagy Francia Forradalom.  És milyen véletlen, épp akkor fedezték fel az Uránusz bolygót is (1781). Egyébként sok asztrológus innen számítja a Vízöntő kor kezdetét, vagy legalább is ezt tekinti biztos jelnek arra, hogy a korszak elkezdődött. Ám ha valakiben még kétségek voltak, hogy a több mint 2000 éves Halak korszak, szép lassan átmosódott-e már a szintén két évezredet felőlelő Vízöntő korszakba, nos, ezzel a Jupiter-Szaturnusz együttállással, ami épp a Vízöntőbe lép és épp most vált föld jegyből víz jegybe, el kellett hogy múljon minden kétsége. De erről még lentebb írok kicsit bővebben. Most mutatom tovább a vízöntő jellemzőit.

A Vízöntő (Uránusz) analógiái között hangsúlyt kap a technológiai fejlődés, technikai vívmányok, újítások. Informarmatika, mint technológiai, újítás és (információ)áramlás egyvelege. De a Vízöntő hordozza a mára olya aktuálissá vált vírus analógiáit is. Valósága légies, megfoghatatlan, éteri, így az energiára és erőforrásokra is végtelenként tekint. A nap-, szél-, víz-, atomenergiákat elektromos energiává alakítja. 

Az alkotásra, teremtésre is úgy tekint, mint végtelen lehetőségre, (melyet nem korlátoz a Bak földies kötöttsége) hiszen már nem kell versenyezni egymással a központosított hatalomban felfelé kapaszkodásért, hanem együtt alkothatja meg a nagy korlátlan lehetőségeket, ami sokkal több, mint az eddigi részek összessége. Amíg a Bak a matériába ágyaz, addig a Vízöntő kiszabadít ebből és légiesen a végtelenbe szárnyal. 

A Vízöntő jellemzőbb analógiái még a függetlenség; rendkívüliség; önállóság; idealizmus; lelkiismeretes; forradalmiság; önfeláldozás; szabadság; eredetiség; merészség; humánum; találékonyság; barátságos; tradíciók szétrombolása.

A Vízöntő energia szempontjából döntő fontosságú a közösség. A közösség alapú szerveződések, közösség alapú társadalmak irányultsága. Ha a Bakban megtanultuk a mások céljait szolgálni, akkor a Vízöntő közösségeiben már nem lesz problémánk a “szabadság, egyenlőség, testvériség” eszméinek szellemi megvalósításával: “akkor teszek, ha a másik nem, és ha a másik tesz, akkor nekem már nem kell. Hiszen amit tesz, az a közösség javát szolgálja, pont mint az én tetteim, így számomra is a legjobb lesz. Bármi is történjen.” Így válik az egész társadalomban egyformán megbecsülté és ismertté az agysebész és az utcaseprő. (Persze az agysebész nélkül meglenne a város, de ha a szemetes kocsin nem áll senki … 🙂  [csak vicc volt]  Hiszen mindkettő munkájára szükség van ahhoz, hogy a közösség jólétben élhessen.  Menni fog ez, ha(!), megtanultuk a Bak leckéjét. Ha valamiért azonban nem sikerült és az anyagi világ kábulata a Vízöntő eljövetelével sem engedi, hogy a szellem megnyilvánulhasson, akkor anyagi, gazdasági, társadalmi szinten akarunk egyenlőséget és közösségben. Jótékonykodással (bebetonozódik az adó-gazdag és a kapó-koldus); a hibák feltárásával és nyilvánosságra hozásával (az önös érdekek érvényesülnek); a bűnösök számonkérésével, a gazdasági javak központosított felosztásával (az egyenlők között még egyenlőbbek lesznek); a betegségek elleni küzdelemmel (amelyben elsők között kerül feláldozásra az egészség. Az egészséges ember illuzórikus képe, beteggé teszi az egészséget hajszoló társadalmat.)… stb. Ha a Vízöntő még mélyebbre süllyed az anyagban és az önmegvalósítási törekvésekben, akkor már nem érdekli jó és rossz. Nem lesz fontos a javítás, csak a kitűnni vágyás, a megkülönböztetés, a másság. Mindegy hogy milyen, csak más. Ez lesz a zöld haj, a felemás zokni, a homoszexualitás és egyéb hagyományos kapcsolattól eltérő viszony, tetoválás, pirszing és még a végtelenségig sorolhatnám. Majd a Vízöntő legmélyebb állomása az anarchia. Amikor meg kell változtatni a világot minden áron. Mindegy mit lesz, csak ez ne legyen ami van.   

Tehát a Jupiter-Szaturnusz együttállás 200 éves ciklusa kezdődött el 2020. december 20-án, a Vízöntőbe. Nagyon nehéz volt megmondani mit is hoz mindez, de egy biztos, olyan változások jönnek, amelyek teljesen újak, váratlanok, és teljesen átformálják a világot. Biztos volt hogy érinteni fogja a szabadság és társadalmi egyenlőség területeit. Ez a Bak központi, fentről lefelé irányuló társadalmi struktúrájának összeomlását vetítette előre. Mindezek mellett, az Uránusz ( a Vízöntő uralkodója) elhelyezkedése a Bikában, a fenti hatások gazdasági és létbiztonsági érintettségét is mutatták. Csak egy pár gondolat, amit ez a változás mindenképpen érint: vállalati rendszerstruktúrák; pénzrendszer; fosszilis energiaforrások … és talán ennyi is elég hogy feljebb menjen az ember pulzusa.    

Ez volt az a pillanat, amikor hivatalosan is búcsút lehetett mondani a Krisztusi Hala korszaknak és át lehetett vágni a Vízöntő korszak megnyitó szalagját. Elszabadulhatunk az anyag fogságából és szárnyalhatunk a jövőbe, a végtelenbe, a szelek szárnyán.

… folyt. köv.