Gondolat

Asztrológia – Egyén – Társadalom

Asztrológia -> (Önismeret)

Egyén -> (Érzelmi stabilitás)

Társadalom -> (emberi értékrend)

Az érzelmi stabilitás fontossága:

A lelkileg stabil egyén képes az érzelmi egyensúlyának fenntartására, az őt érő, váltakozó környezeti hatások között. Ezáltal mérsékelten vált ki benne szélsőséges érzelmi kilengést az az élethelyzet, amelybe váratlanul belecseppen. Igen lényeges dolog ez, hiszen az érzelem uralta egyén, képtelen az objektíven logikus, általános emberi értékeken alapuló gondolkodásra. Látásmódja beszűkül és felvett szokásainak megfelelően lép fel, vélt igazságáért. Érzelmei befolyásoltságában fog reagálni. Elveszítheti az önkontrollt és olyan cselekedeteket hajthat végre, amelyekkel később, várhatóan meg fog bánni. Ez nem kívánt irányba mozdíthatja el a környezettel való kapcsolatot. Egy pár példa:
– Impulzív viselkedés: meggondolatlan döntések és cselekedetek.
– Érzelmi kitörések: az egyén könnyen fellobbanhat vagy túlreagálhat bizonyos helyzetekben.
– Konfliktusok és agresszió: a konfliktusok nehézkes kezelése, agresszív vagy destruktív viselkedés. Lehet ez verbális vagy fizikai agresszió. Irányulhat mások felé, vagy akár önmaga irányába is.
– Visszahúzódás és elszigetelődés: pl. a társas kapcsolatok kezelésében jelentkező nehézségek hatására. A társas helyzeteket elkerülése vagy elzárkózás másoktól. Eredményezhet magányt, megoldhatatlannak tűnő társadalmi kihívásokat.
– Önszabotázs és önmagára ártalmas viselkedés: küzdelem az önelfogadással és az önértékeléssel. Ez vezethet önszabotáló viselkedéshez, például önmagára káros szokásokhoz vagy önmagát bántalmazó gondolatokhoz és cselekedetekhez.

… felesleges tovább folytatni. Fentieket átgondolva, az érzelmi stabilitásra való törekvés, mindannyiunk létszükségletévé … kellen hogy váljon. Ez a belső törekvés azonban csak akkor fog felébredni bennünk, ha eljutunk odáig, hogy meg szeretnénk ismerni önmagunkat.

Ki vagyok? Miért vagyok itt? Hová tartok?
Figyelem! Az érzelmi stabilitás nem a válaszok megtalálása fogja elhozni. A belső nyugalom, a környezettel való harmónia, a válaszok keresésének, a Belső Útnak „mellékhatása”.

Az önismeret egyik lehetséges eszköze, az asztrológia.

Az érzelmi stabilitás erősítése

Az alábbiakban felsorolok néhány hatékony módszert:

– Önismeret fejlesztése: A legfontosabb összetevő! Az összes többi, ennek a megvalósítását kell(ene) hogy szolgálja. Az önismeret túlnyomóan az érzelmek, gondolatok és viselkedési minták felismerése. Ez lehetővé teszi, hogy jobban megértsük önmagunkat, reakcióinkat és tisztába legyünk erőforrásainkkal. Erre számos módszer létezik. Ilyen pl. az asztrológia.

– Stresszkezelési technikák alkalmazása: a meditáció, légzésgyakorlatok, relaxáció vagy jóga, segíthetnek csökkenteni a nem kívánt stressz reakciót és megtalálni a belső nyugalmat.

– Érzelmi intelligencia fejlesztése: Az érzelmi intelligencia a saját és mások érzelmeinek felismerését, megértését és hatékony kezelését jelenti. Az érzelmi intelligencia fejlesztése segít abban, hogy jobban kezeljük az érzelmi kihívásokat, és pozitívabb kapcsolatokat alakítsunk ki. Érzelmi intelligenciánk alapja kb. 7 éves korig alakul ki. Társadalmunkban ezt az időszakot már átkereszteltük „közösségi beszoktatás”-ra, iskolai előkészítésre. Mindegy hogy hívjuk, akkor is itt alakulnak ki érzelmeink alapjai. Pl.: mindenképp kialakul a bizalom és biztonságérzet akár az édesanya, akár a dadus építi ezt föl. Aztán majd így bízunk pl. a párunkban is…

– Társas támogatás és minőségi kapcsolatok: Fontos, hogy körülvegyük magunkat olyan emberekkel, akik támogatnak, akikkel őszintén beszélhetünk és akikkel megoszthatjuk az érzéseinket.

– Egészséges életmód: Az egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás és megfelelő alvás rendkívül fontosak a lelki stabilitás szempontjából. A testi egészség és a lelki egészség összekapcsolódik, szinte analógiái egymásnak, ezért fontos gondoskodni testünk megfelelő gondozásáról.

– Törekvés a jó meglátására: Önmagában semmi nem rossz és emmi nem jó. Mindent csak mi teszünk azzá. Keresni a jót, annyi, mint ráhangolódni a jóra. Ez hozzájárul a belső erő és rugalmasság kialakításához.

– Stresszkeltő tényezők kezelése: Felismerve a bennünk stresszt keltő tényezőket és megtalálva a megfelelő stratégiákat, csökkenthetjük a lelki terhelést és erősíthetjük a stabilitást. Ez lehet például a határok meghúzása, hiszen korlátlan szabadságunkat, csak korlátjainkon belül élhetjük meg.

Nagyon fontosnak tartom: Minden itt felsorolt technika és eszköz, segít élhetőbbé tenni a mindennapokat. Terességet fog nyitni a gondolataink áradatában, pihenőidőt teendőink sokaságában, békét az érzelmein viharos hullámai között. Azt azonban nekünk kell eldönteni, hogy ezzel a létrejött terességgel mit kezdünk. A termelési, gyarapodási hatékonyságunk növelésére fordítjuk és betömködjük azzal, amiből próbáltunk kiszabadulni vagy mint egy jó vállalkozó, visszaforgatjuk az önismereti, Szellemi Utunkba.

Lelkileg stabil egyén
-> emberi értékű társadalom

„Mit tehetnék én, a világ jobbításáért?”

A lelkileg stabil egyén szerepe és jelentősége rendkívül fontos a társadalomban.
Másképp fogalmazva: A lelkileg stabil egyén szerepe és jelentősége rendkívül fontos egy emberi értékekre építő társadalom formálásában.
Egy pár példa a lelkileg stabil egyén megjelenéséra:

– képes az érzelmi egyensúly fenntartására a változó körülmények között. Ezáltal képes kezelni az élet nehézségeit és stresszes helyzeteket, és pl. nem hagyja, hogy ezek befolyásolják mentális és testi egészségét.

– képes hatékonyan kezelni pl. a szorongást és az érzelmi kihívásokat. Képes felismerni és szabályozni az érzelmeit, ami segít elkerülni a túlzott reakciókat és a konfliktusokat. Nő az egészség és az együttműködés.

– rendelkezik jó stresszkezelő képességgel. Képes megtalálni a megfelelő módokat és eszközöket a stressz csökkentésére, például a relaxáció, meditáció vagy más önápolási technikák alkalmazásával. Ezzel növekedi érzelmi stabilitása. Ez pedig egy fantasztikus felfelé emelő folyamat!

– rendelkezik magasabb szintű énképpel és önismerettel. Tisztában van az értékeivel, igényeivel és határaival, ami segít az önazonosság és az önbecsülés kialakításában. Vajon milyen hatással lehetne mindez a környezetszennyezésre és az energiaválságra?

– képes megbízható és támogató kapcsolatokat kialakítani. Képes az empátiára, figyelemre és megértésre mások iránt, ami elősegíti a jó kommunikációt és a pozitív interakciókat más emberekkel. Vajon milyen erőssé válhatna mondjuk egy nemzet, ha polgárai nem egymással, hanem egymásért küzdenének.

– nagyobb valószínűséggel hoz tudatos és egészséges döntéseket az életében. Képes megszűrni a külső hatásokat és befolyásokat, és figyelembe venni a saját belső értékeit és igényeit.

– hajlamosabb a pozitív hozzáállásra és az optimizmusra az életben. Képes meglátni az előnyöket és a lehetőségeket még a nehézségekben is. Képes a közösség érdekeit meglátni és önös vágyai fölé emelkedni. Ezzel segítséget, együttműködést, inspirációt nyújt másoknak is.

– képes a saját határainak védelmére és az öngondoskodásra. Tudja, mikor kell pihenni, feltöltődni és gondoskodni saját fizikai és mentális egészségéről.

Ön milyen barátok, milyen közösségben szeretne élni?
… és eddig mi volt az, ami miatt kapcsolatait építette?
Ön milyen társadalomban szeretne élni?
… és eddig milyen társadalmat épített?

Asztrológia (Önismeret)
-> Egyén (Érzelmi stabilitás)
-> Társadalom (emberi értékrend)

Az önismerettel bíró egyén társadalomformáló hatása jelentős lehet, mivel az önismeret mélyebb megértést és tudatosságot eredményez önmagunkról és másokról. Íme néhány kulcsfontosságú hatás:

– Empátia és megértés: Az önmagunkkal való kapcsolat és belső folyamatok jobb megértése révén nyitottabbá válhatunk más emberek érzéseire és tapasztalataira, és jobban képesek vagyunk átélni és megérteni mások szempontjait.

– Egészséges kapcsolatok kialakítása: Az egyén jobban tudja, hogy milyen típusú kapcsolatok támogatóak számára, hiszen tisztában van valódi szükségleteivel.

– Konfliktuskezelés és közvetítés: Megértése segíti abban, hogy konstruktív megoldásokat találjon a konfliktusokra, és közvetítőként is hatékonyabb lehessen a konfliktusok megoldásában.

– Vezetői képességek és inspiráció: Az önismerettel rendelkező vezetők képesek felismerni és kihasználni saját erősségeiket és gyengeségeiket, és jobban tudják irányítani és inspirálni a csapatukat. Azt is tudják, hogyan segítsenek másoknak az önismeretük fejlesztésében és a kiteljesedésük elérésében. Ez elmélyítheti a kölcsönös bizalmat és tiszteletet.

– Innováció és kreativitás: mivel az egyén saját erősségeire és egyedi gondolkodására építhet, így könnyebben hozhat létre új és egyedi megoldásokat.

Fontos megérteni!
Sem üzleti érdekekre, sem politikai szereplőkre nem bízható az életterünk formálása. A mutogatás eddig sem segített, de legalább (azt hittük) megengedhetjük magunknak, mert van rá időnk. És mutogattunk a politikusra, aki nem képes javítani az életkörülményeimet; az orvosra, aki nem képes meggyógyítani; a tanárra, aki nem jól tanítja a gyermekeinket; a szolgáltatóra, kinek szolgáltatása nem felel meg az igényeinknek …
Mint asztrológiával foglalkozó családapa, azt mondom, ez az előttünk álló pár év (!) kulcsfontosságú hozzáállása:
Az egyén, aki tudatosan él, ismeri értékeit, valódi igényeit, fel tudja állítani a korlátjait, hogy az által megélhesse a szabadságot. Teszi mindezt egy tudatosan megválasztott közösségekben, a közösségekért.

ÖNISMERET (egyén) – LELKI STABILITÁS (viselkedés) – EMBERI ÉRTÉKEK (társadalom)

-> ASZTROLÓGIA