Gondolat

Szia Valóság!

A valóság megismerésére törekvők leginkább két táborra oszthatók. Az egyik a racionális, logikus, tudományos tábor, a másik a vallások és hitek tábora. Emlékezzünk meg itt a harmadik tábor lakóiról is, akiket mindez nem igazán érdekel. Hát … őket most hagyjuk. Aztán természetesen, mint bármi másban, a két, jelen témában érdekelt tábor “lakói” sem tudnak egységes nézőpontot képviselni. Mindkét oldalnak számtalan elképzelés ismert.

Talán a „logikusok” tábora egységesebbnek látszik, hiszen a mai tudomány határozott, megingathatatlan álláspontokkal, kísérletekkel, vizsgálatokkal építi fel a racionális, „józaneszűek” világát. De vajon mennyire tűnik logikusnak az az elképzelés, hogy a jelen tudomány nem válik ugyanolyan megmosolyogtatóvá holnap, mint ahogy vált azzá a tegnapé? Azt hiszem, ezzel kapcsolatban mindenki számtalan példával rendelkezik.

De a vallások hite mögé felsorakozók táborának is vannak kényes kérdései: Vajon a mai, keresztény Szent Háromság időtállóbb lesz-e, mint mondjuk Mezopotámia több ezer(!) évig fennálló, majd „nyomtalanul eltűnő”, Anu, Enlil, Enki szent hármassága? Vagy a mai kor Egyisten hite nem tűnik-e majd ugyanúgy tova, mint pl. a Természeti Szellemek világvallása, vagy a politeizmus Isteneinek világa? Esetleg ezt az egész, az egyéntől független természetfeletti, Isteni kinyilatkoztatásokra épülő vallást is „leváltja” a ma oly terjedő „teremtő és mindenható egyéni tudat” hite? Elavulttá válik a „felsőbb teremtett engem”, helyette jön az „én teremtem a istenem”? Vajon melyik hitről hisszük holnap, hogy az igaz felé visz?

Akkor merre is tovább? -kérdezheti most bárki és innentől máris helye van az oldal elején említett, harmadik tábornak. Hiszen ők is vannak. Nekik is ugyanúgy helyük van a világban, mint a másik kettőnek. Ők is, mint a másik két tábor lakói tesznek, haladnak. Így semmiben nem különböznek a többi felsőbbrendűtől. Teszik amit jónak látnak; haladnak egy jónak vélt cél felé. Valamerről valamerre; valamikortól, valameddig. Mindenki nyüzsög.

Talán csak élni kell?